Cukry [g]

Skupina nutrientů:

Základní nutrienty

Popis nutrientu: Cukry se rozumí jednoduché sacharidy, tedy mono a disacharidy, a to jak přírodní, tak umělé.
SPV k příjmu cukrů uvádí následující doporučení:
Snížení spotřeby přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 18 % z celkové energetické dávky (tzn. u dospělých lehce pracujících cca 108 g na den), při zvýšení podílu polysacharidů. U nekojených dětí má významnou roli příjem oligosacharidů s prebiotickým účinkem k podpoře rozvoje adekvátní střevní mikroflóry.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie: Volné sacharidy, zejména sacharóza, řepný cukr (také monosacharidy glukóza a fruktóza).
Při uspokojivé kompenzaci diabetu do 50 g/den (max. do 10 % energetické spotřeby) v rámci dodržení celkové spotřeby sacharidů. Nevhodné při redukci.
Doporučené denní dávky
DDD - Cukry [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 108 83
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Cukry [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie 18 18
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Poznámka editora (MUDr. Petr Cikl), určená zejména pro laické uživatele NutriDat:
SACHARIDY je pojem pro všechny látky "cukerné" povahy (tzn. mající příbuznou chemickou strukturu), skládající se Z RŮZNÉHO POČTU podobných základních CUKERNÝCH JEDNOTEK (těchto typů základních jednotek je z hlediska chemické klasifikace mnoho, tedy uvedeme jen ty neznámější a pro člověka nejvýznamnější)

Obsahují-li jen jednu ZÁKLADNÍ jednotku, nazýváme je MONOSACHARIDY (glukóza - "hroznový cukr", fruktóza - "ovocný cukr", galaktóza). Jsou-li spojeny ve 2 jednotky, jde o DISACHARIDY (sacharóza - "řepný cukr, laktóza - "mléčný cukr, maltóza - "sladový cukr". Jde-li u dané sloučeniny o počet různých cukerných jednotek 2-10, nazývají se OLIGOSACHARIDY (kam patří jak zmíněné disacharidy, tak trisacharidy - například rafinóza, a tetrasacharidy - stachyóza (obsaženy zejména v luštěninách)... spojením glukózových jednotek v počtu 3-17 vznikají sloučeniny zvané MALTODEXTRINY.

POLYSACHARIDY obsahují řetězce milionů pospojovaných cukerných jednotek, lépe či hůře pro člověka využitelných. Jsou to zásobní látky rostlin které využíváme ve výživě... Známe je jako látky škrobové povahy - škrob obilovin, brambor, rýže a dalších rostlin; dalším významným polysacharidem je inulin (složený z fruktózových jednotek) , také celulóza jako pro člověka nevstřebatelná vláknina, hemicelulóza (těstoviny), atd. atd..

Polysacharidy v procesu vaření a posléze trávení se rozkládají zpětně na základní cukerné jednotky - takže jejich energetická hodnota v přepočtu na gramy užité látky odpovídá stejnému množství pro srovnání požitých gramů základních cukerných jednotek; ale organismus k jejich strávení a vstřebání potřebuje delší čas - mají nižší glykemický index - viz: wiki.nutripro.cz, https://www.vupp.cz/…pdf

Z HLEDISKA LEGISLATIVY - UVEDENÍ NÁZVŮ NA OBALECH - je pojmem SACHARIDY - označen celkový obsah všech typů sacharidů v dané potravině na uvedené množství potraviny. Pojem CUKRY je potom vyhrazen pro přítomný OBSAH VŠECH MONO- A DISACHARIDŮ v dané potravině (např. potravina má na 100g potraviny 60g sacharidů, z toho 12 gramů ze sacharidů jsou Cukry = Mono + Disacharidy. Pokud je v NutriDatech uveden ještě navíc obsah Fruktózy např. 7g - znamená to, že z celkového obsahu Cukrů 12g činí u této potraviny podíl Fruktózy 7 gramů.

Zvláštní skupinou látek cukerné povahy jsou POLYALKOHOLY neboli CUKERNÉ ALKOHOLY - např. sorbitol, xylitol, maltitol, isomalt apod... jejich energetická hodnota na gram užité látky je zhruba poloviční proti sacharidům, používají se tedy v potravinách jako náhradní sladidla k mírné, nikoliv podstatné regulaci příjmu cukrů i energetické hodnoty. Jejich použití má svá specifika.
Použitá literatura: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html
stanovil EFSA 13.3.2009 - referenční hodnota příjmu cukrů (monosacharidů a disacharidů) z celkového příjmu energie
Online zdroje: https://www.vupp.cz/wp-content/uploads/2018/06/poster_cukry_v_potravinach_2018.pdf
http://www.ctpp.cz/data/files/upload/cukr_web.pdf
snizeni_cukru_pomoci_polyolu.pdf

Články:

Glukózo-fruktózové sirupy
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Nejčastější surovinou pro výrobu glukózo-fruktózových sirupů je kukuřice, sirupy mohou být vyráběny i z pšenice či jiných surovin obsahujících škrob. Běžný spotřebitel se s těmito produkty nesetká v maloobchodní síti, ale za to jsou velmi často používány v celé řadě potravin.
Fruktóza nebo glukóza?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Je fruktóza vhodnější ke konzumaci než glukóza? To je otázka, se kterou se často setkáváme. Fruktóza (cukr ovocný) i glukóza (cukr hroznový) patří mezi monosacharidy. Cukr řepný nebo třtinový (sacharóza) je disacharid tvořený právě z glukózy a fruktózy.
Kolik cukru bychom měli přijímat?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Jak už víte, cukr v potravinách dělíme na přirozeně se vyskytující a cukr přidaný. Lidský organismus neumí rozlišit cukry v potravinách přirozeně se vyskytující a cukry přidané. Přidané cukry však představují pro organismus čistý energetický příjem. Někdy je označujeme pojmem „prázdné kalorie“, proto bychom jejich příjem měli co nejvíce omezovat.
Cukry přidané vs. přirozeně se vyskytující
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Cukry rozlišujeme na cukry v potravinách přirozeně se vyskytující (ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné výrobky) a cukry přidané.
Je cukr droga?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Na internetu a v časopisech se můžeme setkat s řadou názorů, že cukr se chová podobně jako droga a že si lze vybudovat na cukru závislost. Vědecké studie však toto úplně nepotvrzují. Vědci z Edinburghu dospěli k závěru, že u složek potravin neexistuje podobná závislost jako v případě drog, která by měla biochemický základ.
... zpět na předchozí stránku