Cukry [g]

Skupina nutrientů:

Základní nutrienty

Popis nutrientu: Cukry se rozumí jednoduché sacharidy, tedy mono a disacharidy, a to jak přírodní, tak umělé.
SPV k příjmu cukrů uvádí následující doporučení:
Snížení spotřeby přidaných jednoduchých cukrů na maximálně 18 % z celkové energetické dávky (tzn. u dospělých lehce pracujících cca 108 g na den), při zvýšení podílu polysacharidů. U nekojených dětí má významnou roli příjem oligosacharidů s prebiotickým účinkem k podpoře rozvoje adekvátní střevní mikroflóry.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie: Voln sacharidy, zejmna sacharza, epn cukr (tak monosacharidy glukza a fruktza).
Pi uspokojiv kompenzaci diabetu do 50 g/den (max. do 10 % energetick spoteby) v rmci dodren celkov spoteby sacharid. Nevhodn pi redukci.
Doporučené denní dávky
DDD - Cukry [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 108 83
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Cukry [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie 18 18
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Poznámka editora (MUDr. Petr Cikl), určená zejména pro laické uživatele NutriDat:
SACHARIDY je pojem pro všechny látky "cukerné" povahy (tzn. mající příbuznou chemickou strukturu), skládající se Z RŮZNÉHO POČTU podobných základních CUKERNÝCH JEDNOTEK (těchto typů základních jednotek je z hlediska chemické klasifikace mnoho, tedy uvedeme jen ty neznámější a pro člověka nejvýznamnější)

Obsahují-li jen jednu ZÁKLADNÍ jednotku, nazýváme je MONOSACHARIDY (glukóza - "hroznový cukr", fruktóza - "ovocný cukr", galaktóza). Jsou-li spojeny ve 2 jednotky, jde o DISACHARIDY (sacharóza - "řepný cukr, laktóza - "mléčný cukr, maltóza - "sladový cukr". Jde-li u dané sloučeniny o počet různých cukerných jednotek 2-10, nazývají se OLIGOSACHARIDY (kam patří jak zmíněné disacharidy, tak trisacharidy - například rafinóza, a tetrasacharidy - stachyóza (obsaženy zejména v luštěninách)... spojením glukózových jednotek v počtu 3-17 vznikají sloučeniny zvané MALTODEXTRINY.

POLYSACHARIDY obsahují řetězce milionů pospojovaných cukerných jednotek, lépe či hůře pro člověka využitelných. Jsou to zásobní látky rostlin které využíváme ve výživě... Známe je jako látky škrobové povahy - škrob obilovin, brambor, rýže a dalších rostlin; dalším významným polysacharidem je inulin (složený z fruktózových jednotek) , také celulóza jako pro člověka nevstřebatelná vláknina, hemicelulóza (těstoviny), atd. atd..

Polysacharidy v procesu vaření a posléze trávení se rozkládají zpětně na základní cukerné jednotky - takže jejich energetická hodnota v přepočtu na gramy užité látky odpovídá stejnému množství pro srovnání požitých gramů základních cukerných jednotek; ale organismus k jejich strávení a vstřebání potřebuje delší čas - mají nižší glykemický index - viz: wiki.nutripro.cz, https://www.vupp.cz/…pdf

Z HLEDISKA LEGISLATIVY - UVEDENÍ NÁZVŮ NA OBALECH - je pojmem SACHARIDY - označen celkový obsah všech typů sacharidů v dané potravině na uvedené množství potraviny. Pojem CUKRY je potom vyhrazen pro přítomný OBSAH VŠECH MONO- A DISACHARIDŮ v dané potravině (např. potravina má na 100g potraviny 60g sacharidů, z toho 12 gramů ze sacharidů jsou Cukry = Mono + Disacharidy. Pokud je v NutriDatech uveden ještě navíc obsah Fruktózy např. 7g - znamená to, že z celkového obsahu Cukrů 12g činí u této potraviny podíl Fruktózy 7 gramů.

Zvláštní skupinou látek cukerné povahy jsou POLYALKOHOLY neboli CUKERNÉ ALKOHOLY - např. sorbitol, xylitol, maltitol, isomalt apod... jejich energetická hodnota na gram užité látky je zhruba poloviční proti sacharidům, používají se tedy v potravinách jako náhradní sladidla k mírné, nikoliv podstatné regulaci příjmu cukrů i energetické hodnoty. Jejich použití má svá specifika.
Použitá literatura: http://www.vyzivaspol.cz/rubrika-dokumenty/konecne-zneni-vyzivovych-doporuceni.html
stanovil EFSA 13.3.2009 - referenční hodnota příjmu cukrů (monosacharidů a disacharidů) z celkového příjmu energie
Online zdroje: https://www.vupp.cz/wp-content/uploads/2018/06/poster_cukry_v_potravinach_2018.pdf
http://www.ctpp.cz/data/files/upload/cukr_web.pdf
snizeni_cukru_pomoci_polyolu.pdf

Články:

Glukzo-fruktzov sirupy
Doc. Ing. Ji Brt, Csc. Nejastj surovinou pro vrobu glukzo-fruktzovch sirup je kukuice, sirupy mohou bt vyrbny i z penice i jinch surovin obsahujcch krob. Bn spotebitel se s tmito produkty nesetk v maloobchodn sti, ale za to jsou velmi asto pouvny v cel ad potravin.
Fruktza nebo glukza?
Doc. Ing. Ji Brt, Csc. Je fruktza vhodnj ke konzumaci ne glukza? To je otzka, se kterou se asto setkvme. Fruktza (cukr ovocn) i glukza (cukr hroznov) pat mezi monosacharidy. Cukr epn nebo ttinov (sacharza) je disacharid tvoen prv z glukzy a fruktzy.
Kolik cukru bychom mli pijmat?
Doc. Ing. Ji Brt, Csc. Jak u vte, cukr v potravinch dlme na pirozen se vyskytujc a cukr pidan. Lidsk organismus neum rozliit cukry v potravinch pirozen se vyskytujc a cukry pidan. Pidan cukry vak pedstavuj pro organismus ist energetick pjem. Nkdy je oznaujeme pojmem przdn kalorie, proto bychom jejich pjem mli co nejvce omezovat.
Cukry pidan vs. pirozen se vyskytujc
Doc. Ing. Ji Brt, Csc. Cukry rozliujeme na cukry v potravinch pirozen se vyskytujc (ovoce, zelenina, mlko a neochucen mln vrobky) a cukry pidan.
Je cukr droga?
Doc. Ing. Ji Brt, Csc. Na internetu a v asopisech se meme setkat s adou nzor, e cukr se chov podobn jako droga a e si lze vybudovat na cukru zvislost. Vdeck studie vak toto pln nepotvrzuj. Vdci z Edinburghu dospli k zvru, e u sloek potravin neexistuje podobn zvislost jako v ppad drog, kter by mla biochemick zklad.
... zpět na předchozí stránku