Endokrinní disruptory:

Co jsou endokrinní disruptory?

Jako endokrinní disruptory jsou označovány látky schopné narušovat hormonální komunikaci mezi buňkami organismu. Jelikož hormony hrají životně důležitou roli v mnoha procesech, včetně vývoje orgánů a reprodukce, endokrinní disruptory by mohly mít podstatný vliv na lidské zdraví. Tyto látky jsou spojovány s abnormalitami reprodukčního systému, poruchami imunity, obezitou, cukrovkou, s některými typy rakoviny a s dalšími onemocněními. Endokrinní disruptory se nacházejí v mnoha produktech, s nimiž přicházíme do kontaktu každý den, jako jsou například pokladní účtenky v supermarketech, nápojové plechovky, podlahové krytiny nebo opalovací krémy. Mezi endokrinní disruptory jsou řazeny například některé těžké kovy nebo ftaláty, parabeny, DDT, bisfenol A, polychlorované bifenyly (PCB), pesticidy, léčiva nebo hormony.
(Zdroj: http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Endokrinn%C3%AD+disruptory&id=1169)

Více informací o endokrinních disruptorech můžete nalézt na níže uvedených odkazech:
http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=Endokrinn%C3%AD+disruptory&id=1169
https://cs.wikipedia.org/wiki/Endokrinn%C3%AD_disruptory