Celkem Disacharidy [g]

Skupina nutrientů:

Ostatní sacharidy

Popis nutrientu: Disacharidy jsou tvořeny dvěma cukernými složkami (monosacharidy), které jsou spojené glykosidickou vazbou. Mezi Disacharidy zařazujeme sacharózu (řepný, třtinový cukr), laktózu (mléčný cukr) a maltózu (sladový cukr).
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Celkem Disacharidy [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Celkem Disacharidy [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Použitá literatura:
Online zdroje:

Články:

Glukózo-fruktózové sirupy
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Nejčastější surovinou pro výrobu glukózo-fruktózových sirupů je kukuřice, sirupy mohou být vyráběny i z pšenice či jiných surovin obsahujících škrob. Běžný spotřebitel se s těmito produkty nesetká v maloobchodní síti, ale za to jsou velmi často používány v celé řadě potravin.
Fruktóza nebo glukóza?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Je fruktóza vhodnější ke konzumaci než glukóza? To je otázka, se kterou se často setkáváme. Fruktóza (cukr ovocný) i glukóza (cukr hroznový) patří mezi monosacharidy. Cukr řepný nebo třtinový (sacharóza) je disacharid tvořený právě z glukózy a fruktózy.
Kolik cukru bychom měli přijímat?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Jak už víte, cukr v potravinách dělíme na přirozeně se vyskytující a cukr přidaný. Lidský organismus neumí rozlišit cukry v potravinách přirozeně se vyskytující a cukry přidané. Přidané cukry však představují pro organismus čistý energetický příjem. Někdy je označujeme pojmem „prázdné kalorie“, proto bychom jejich příjem měli co nejvíce omezovat.
Cukry přidané vs. přirozeně se vyskytující
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Cukry rozlišujeme na cukry v potravinách přirozeně se vyskytující (ovoce, zelenina, mléko a neochucené mléčné výrobky) a cukry přidané.
Je cukr droga?
Doc. Ing. Jiří Brát, Csc. Na internetu a v časopisech se můžeme setkat s řadou názorů, že cukr se chová podobně jako droga a že si lze vybudovat na cukru závislost. Vědecké studie však toto úplně nepotvrzují. Vědci z Edinburghu dospěli k závěru, že u složek potravin neexistuje podobná závislost jako v případě drog, která by měla biochemický základ.
... zpět na předchozí stránku