Doporučení pro příjem nenasycených mastných kyselin

Doc. Ing. Jiří Brát, Csc.


Nenasycené mastné kyseliny patří mezi "správné" tuky, které by v našich jídelníčcích rozhodně neměly chybět. Některé z nich jsou esenciální - tedy pro organismus nezbytné. Organismus si je neumí vytvořit, a proto musí být přijímány v požadovaném množství ve stravě.

Naopak příjem nasycených a transmastných kyselin by se měl omezovat, doporučení týkající se těchto méně žádoucích živin jste se mohli dočíst zde.

Jak zní doporučení pro příjem nenasycených mastných kyselin?

U nenasycených mastných kyselin se můžeme setkat se zdánlivě odlišnými doporučeními.
Podle Světové zdravotnické organizace WHO z roku 2003 by měl být příjem:
omega 6: 5 – 8 % a omega 3: 1 – 2 % z celkového příjmu energie.

Podle FAO/WHO z roku 2010 jsou obdobná doporučení následující:
omega 6: 2,5 – 9 % a omega 3: 0,5 – 2 % z celkového příjmu energie.

Důvodem rozdílů je skutečnost, že cílové hodnoty z roku 2003 byly orientovány na preventivní účinek těchto esenciálních mastných kyselin z pohledu vlivu na rizikové faktory neinfekčních onemocnění hromadného výskytu. V novějších doporučeních je dolní část intervalu důležitá pro zajištění základních funkcí v organismu.

Osoby se zvýšenými riziky vzniku srdečně cévních onemocnění by se měly z hlediska příjmu pohybovat v horní části intervalu. Doporučení se tedy příliš neliší, rozdílný je jen přístup při stanovování cílových hodnot a doprovodný výklad.

Omega 3 a omega 6

Specifickou skupinu polynenasycených omega 3 mastných kyselin tvoří mastné kyseliny s prodlouženým uhlovodíkovým řetězcem s 20 a více uhlíky. Ty se vyskytují hlavně v rybách.

V organismu mají specifické účinky. Doporučený příjem pro tuto skupinu se pohybuje v rozmezí 250 mg - 2 g denně.

Ve výživových doporučeních pro tuky se můžeme setkat s různými cílovými hodnotami pro poměr omega 6 a 3 mastných kyselin. Například podle Společnosti pro výživu by měl být poměr mastných kyselin řady omega 6: omega 3 maximálně 5:1.

FAO/WHO v dokumentu z roku 2010 již cílové hodnoty pro poměr pro omega 6 a omega 3 mastných kyselin nestanovují. Obě skupiny mastných kyselin by měly být konzumovány ve výše uvedeném intervalu doporučovaných hodnot.

FAO/WHO 2010 %  z energetického příjmu
Tuk 20-35 %
SAFA (nasycené mastné kyseliny) <10 %
Celkem PUFA (polynenasycené mastné kyseliny) 6-11 %
Omega 6 PUFA 2,5-9 %
Omega 3 PUFA 0,5-2 %
TFA (transmastné kyseliny) <1 %

Někdo možná postrádá doporučení pro mononenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou v uhlovodíkovém řetězci. Pro ně platí, že by měly být konzumovány v množství, které je rozdílem mezi celkovou doporučenou spotřebou tuků a hodnotami pro polynenasycené, nasycené a transmastné kyseliny.

Čísla jsou sice jistě důležitá, a to zvlášť v začátcích změn v jídelníčku, kdy nám pomáhají se lépe zorientovat. Ještě mnohem důležitější je ovšem vždy praxe, tedy to, jak dokážeme všechna tato čísla a doporučení přenést do našeho každodenního života a takzvaně si je zažít.