Stévie

Doc. Ing. Jiří Brát, Csc.


Stévie (Stevia rebaudiana) je rostlina pocházející z tropických a subtropických oblastí Jižní a Střední Ameriky. Domorodými indiány v Paraguayi je po staletí používána ke slazení čaje. Rod Stevia zahrnuje přibližně 240 různých bylin a keřů, z hlediska botanického zařazení je stévie příbuzná například slunečnici. Sladidla ze stévie (steviol-glykosidy) jsou přirozeně přítomné v rostlině, mají podobnou chuť jako cukr, až 300 krát vyšší sladivost a zároveň prakticky nulovou energetickou hodnotu. Získávají se procesem vyluhování sušených listů vodou s následnou separací vodného roztoku od biomasy a přečištěním fyzikálními postupy. Jedná se o klasické postupy bez chemické modifikace. Přirozený původ sladidel ze stévie je mimo jiné i důvodem, proč jsou upřednostňovány oproti synteticky připraveným sladidlům jako aspartam, acesulfam K apod.

Nic však není černobílé a ani to, že se jedná o sladidlo přírodního původu neznamená, že můžeme steviol-glykosidy využívat v neomezené míře. Některé dřívější studie z 80-tých let 20. století ukazovaly na potenciální mutagenní účinek sladidel ze stévie. Proto nebylo jejich používání v potravinách dlouho povoleno. Schválení v Evropě přišlo až v listopadu 2011 na základě Nařízení Komise (EU) č. 1131/2011 vydaném po předchozím posouzení Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA). Přijatelný denní příjem steviol-glykosidů byl stanoven na 4 mg/kg tělesné hmotnosti a den (vyjádřeno jako ekvivalent steviolu). Při tomto příjmu je zaručena bezpečnost sladidla. (Pro porovnání například u tolik zatracovaného aspartamu je tato hodnota stanovena na 40 mg/kg tělesné hmotnosti a den, tedy je povolen 10x vyšší limit nežli u steviol-glykosidů). Na základě tohoto limitu určuje výše zmíněné nařízení maximální povolené množství steviol-glykosidů, které lze přidávat do různých kategorií potravin.

Některé studie naznačují i pozitivní vlastnosti sladidel ze stévie, jako např. zvyšování citlivosti na inzulin, což by bylo příznivé pro diabetiky, nebo snižování krevního tlaku. Účinky však nejsou zcela průkazné.

Opět tedy platí, že s ničím se to nemá přehánět. Pokud vám stévie chuťově vyhovuje, tak ji určitě můžete v rozumném množství využít. Stejně tak jako jiná sladidla.