Řepkový olej – král mezi oleji

Doc. Ing. Jiří Brát, Csc.


Řepkový olej má řadu nutričních předností. Z běžně používaných olejů má nejnižší obsah nasycených mastných kyselin. Z hlediska obsahu omega 3 polynenasycených mastných kyselin patří k nejvýznamnějším zdrojům rostlinného původu této skupiny MK. Existují některé oleje, kde je obsah omega 3 mastných kyselin i mnohem vyšší (lněný, ze semen chia nebo vlašských ořechů). To jsou však speciální druhy, jejichž cena se pohybuje na vyšší hladině. Tyto oleje navíc podléhají snadněji oxidaci a jejich použití není příliš rozšířené.

V rámci legislativy USA existuje i schválené zdravotní tvrzení, což nebývá u jednotlivých potravin obvyklé. Většina zdravotních tvrzení se týká živin nebo biologicky aktívních látek spíše než potravin jako celek nebo surovin jako je řepkový olej. Podle tohoto tvrzení konzumace asi 1 a půl polévkové lžíce (19 g) nízkoerukového řepkového oleje denně /strong>může snížit riziko vzniku ischemické choroby srdeční vzhledem k obsahu nenasycených mastných kyselin. Pro dosažení tohoto účinku by měl řepkový olej nahradit srovnatelné množství nasycených mastných kyselin, aniž by se zvýšil celkový denní příjem energie.

Středomořská strava je velmi často dávána jako vzor, jak by měla vypadat skladba potravin. Dominantním olejem používaným ve Středomoří je olej olivový. Pro řadu zemí však není typickou potravinou, která by odpovídala místním stravovacím zvyklostem a u středomořské stravy je pouze jen jednou z jejích součástí. Některé intervenční klinické studie středomořskou stravu upravovaly tak, že do portfolia doporučovaných potravin zařadily místo olivového řepkový olej a výrobky z něj vyrobené (např. roztíratelné tuky). Země, kde se studie uskutečnily, byly charakteristické i vysokou konzumací másla. Zařazení roztíratelného tuku na bázi řepkového oleje se jevilo jako vhodná alternativa místo konzumace másla, aniž by se musely měnit významným způsobem stravovací návyky. Studie s modifikovanou středomořskou stravou byly úspěšně testovány například ve Francii a Finsku. V případě „Lyon Diet Heart Study“ došlo k poklesu úmrtnosti u intervenované skupiny v porovnání s kontrolní skupinou až o 70 %. V případě finské randomizované dvojitě zaslepené studie se významně snížil celkový, LDL-cholesterol a inzulinová rezistence. U intervenované skupiny byly rovněž zjištěny vyšší hladiny antioxidantů v krvi.

Řepkový olej vedle příznivého složení mastných kyselin obsahuje rovněž další biologicky aktivní látky, zejména rostlinné steroly a tokoferoly. Rostlinných sterolů, které napomáhají snižování hladiny cholesterolu, obsahuje okolo 800 mg/kg, což je více než v jiných běžných olejích jako slunečnicový, sójový nebo olivový. Obsahuje rovněž okolo 800 mg/kg tokoferolů (významných antioxidantů) s proporčním zastoupením α-tokoferolu 300 mg/kg a γ-tokoferolu 500mg/kg oleje.

Řepkový olej je vhodný také na vaření, pečení a krátké smažení, díky svému složení má vysoký bod zakouření (kolem 200 °C), což znamená, že je až do této teploty stabilní a nepřepaluje se. Je díky tomu vhodnější nežli mnohem častěji používaný slunečnicový olej.