Vitamin B12 - kobalamin [μg]

Skupina nutrientů:

Vitamíny

Popis nutrientu: Vitamín B12 je vitamin ze skupiny vitamínů B, který je rozpustný ve vodě. Denní potřeba vitaminu je asi 1 μg (u kojenců se udává množství 0,5 μg, u dospělých osob někdy až 3 μg, u těhotných kojících žen 4 μg). Potřebu pokrývá převážně maso a masné výrobky (asi 70 %), dále mléko a mléčné výrobky (asi 20 %), vejce (asi 9 %) a cereální výrobky (asi 2 %). V potravinách rostlinného původu se vitamin prakticky nevyskytuje.
Denní příjem vitaminu potravou se odhaduje na 3-31 μg a vitamin je absorbován z 20-70 %. Vitamín B12 je přítomen výhradně v potravinách živočišného původu. V mléce jsou hlavními vitaminy adenosylkobalamin a methylkobalamin, v sýrech a vaječném žloutku se vyskytuje hlavně methylkobalamin. V rostlinách se kobalamin nevyskytuje, i když se připouští jeho výskyt v luštěninách.
Nedostatek: Vzhledem k nízké potřebě a relativně vysokému obsahu v potravinách živočišného původu je deficience velmi vzácná. Nejčastěji k ní dochází při snížené produkci gastrického faktoru IF (např. po resekci části žaludku nebo při těžké fázi vředové choroby) a tím schopnosti absorbovat vitamin. Problematické zásobení vitaminem je hlavně u vegetariánů, především však u veganů.
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Vitamin B12 - kobalamin [μg] Muži Ženy
Doporučená dávka 3 3
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Vitamin B12 - kobalamin [μg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 158
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku