Tuky celkem [g]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Tuky v potravě jsou důležitým dodavatelem energie, především při její vysoké potřebě (PAL>1,7). Energetická hodnota tuků přesahuje více než dvojnásobně hodnoty sacharidů a bílkovin.
Tuky, které se v přírodě vyskytují, se skládají téměř výlučně ze smíšených triacylglycerolů a jsou absorbovány u zdravých jedinců z 98 %. U pacientů s nemocemi trávicího traktu může být trávení a vstřebávání tuků z potravy závislé na délce řetězců mastných kyselin, na počtu jejich dvojných vazeb a na jejich bodu tání.
Tuky v potravinách jsou současně nosičem vitaminů rozpustných v tucích a chuťových a aromatických látek. Proto jsou tuky a pokrmy z nich vyrobené oblíbenými potravinami.
Nedostatek:
Nadbytek: Zvýšení podílu energie z potravy ve formě tuků nad 35 % podporuje vznik obezity.
Obecná doporučení pro snížení příjmu tuků vycházejí z epidemiologických a klinických studií, které poukazují na úzký vztah mezi vysokým příjmem tuků, zvláště nasycených, a výskytem dyslipoproteinémie a aterosklerózy a rovněž nadváhy a zvýšené hladiny krevních tuků, a tím zvýšeného rizika předčasně vzniklé ischemické choroby srdeční.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Tuky celkem [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 79 63
Doporučená min. dávka 66 52
Doporučená max. dávka 111 88
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Tuky celkem [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie 30 30
Doporučená min. dávka procent energie 25 25
Doporučená max. dávka procent energie 35 35
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 43
Online zdroje: http:// www.dge.de/ modules.php? name=Content& pa=showpage& pid=3&page=11

Články:

... zpět na předchozí stránku