Tryptofan [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-tryptofan je esenciální aminokyselina. Slouží jako prekurzor pro několik malých molekul funkčního významu, včetně vitaminu niacinu, neurotransmiteru serotoninu, jeho metabolitu tryptaminu a homonu šišinky melatoninu. Zvýšením tryptofanu bylo prokázáno, že zvyšuje syntézu neurotransmiterů v mozku, krvi, a jiných částí těla (Fregly et al., 1989, Leathwood a Fernstrom, 1990; Young, 1986).

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem tryptofanu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 0,9 g / den (Příloha Tabulka D-17). Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 2,1 g / den.

Průměrný obsah v bílkovinách je 1,1 %. Živočišné bílkoviny obsahují 1-2% thryptofanu. Bílkoviny obsahují měně než 1 % tryptofanu. Poněkud vyšší obsah má glutelinová frakce lepku.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Tryptofan [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 0.9 0.9
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Tryptofan [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku