Vitamin E (tokoferol) [mg]

Skupina nutrientů:

Vitaminy

Popis nutrientu: Vitamin E tvoří skupina chemických sloučenin, které mají ve své molekule cyklické uspořádání (chromanový kruh) s volnou, resp. s esterovanou OH-skupinou a nasycený nebo nenasycený isoprenoidní postranní řetězec (na atomu C16).
Podle počtu a polohy metylových skupin na chromanovém kruhu se rozlišuje mezi alfa, beta, gama a sigma tokoferolem. Podle platné nomenklatury jsou přírodní tokoferoly označovány jako RRR-sloučeniny.
Tokoferoly, které se vyskytují v přírodě, jsou syntetizovány pouze rostlinami. Zde chrání, stejně jako v živočišném organismu, před účinky reaktivních forem kyslíku (radikály, singletový kyslík) a zabraňují tím peroxidaci polyenových kyselin v membránových lipidech. Tokoferol působí in vivo jako jeden z nejdůležitějších antioxidantů. Brání tak vzniku oxidovaného LDL v plazmě, který je důležitým rizikovým faktorem  pro vznik aterosklerózy. Vitamin E dále ovlivňuje syntézu eikosanoidů a imunitní systém, poměr cholesterolu k fosfolipidům v membránách.
Nedostatek: Při nedostatku vitaminu E dochází u člověka nahromaděním radikálů a lipoperoxidaci k různým výpadkům ve funkci membrán, svalovém meabolismu a v nervovém systému.
Při příjmu nižším než 4 mg ekvivalentu alfa tokoferolu/den je nutné, nezávisle na příjmu nenasycených mastných kyselin, počítat se značně zvýšenou peroxidací lipidů.
Nadbytek: Horní hranici pro příjem udává EFSA 300 mg/den.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Vitamin E (tokoferol) [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 14 12
Doporučená min. dávka 4 4
Doporučená max. dávka 300 300
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Vitamin E (tokoferol) [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 s. 84
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku