Threonin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-threonin je velká neutrální aminokyselina, která je esenciální. Podobně jako L-lysin se L-threonin neúčastní transaminačních reakcí.

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem threoninu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 3,0 g / den (Příloha Tabulka D-16). Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 7,1 g / den.

Bohatým zdrojem treoninu je maso a pivovarské kvasnice. Obsah v živočišných bílkovinách (maso, vejce, mléko) bývá kolem 5 %, poměrně vysoký obsah má také pšeničná bílkovina, v dalších cereáliích je obsah nižší (často kolem 3 %) a treonin bývá někdy limitující aminokyselinou (průměrný obsah v proteinech je 6 %).
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Threonin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 3 3
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Threonin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku