Serin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: Serin je neesenciální aminokyselina, která se syntetizuje endogenně z D-3 fosfoglycerátu nebo glycinu.

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem serinu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 3,5 g / den (Příloha Tabulka D-15). Muži ve věku 31 až 50 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 7,9 g / den.

Serin se vyskytuje v mnoha bílkovinách zpravidla v množství 4-8% (v průměru 7,1%).
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Serin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 3.5 3.5
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Serin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku