Bílkoviny [g]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Bílkoviny z potravy dodávají organismu aminokyseliny a další dusíkaté sloučeniny, které jsou potřebné pro tvorbu bílkovin tělu vlastních a dalších metabolicky aktivních látek.
Biochemicky zdůvodněná je pouze potřeba aminokyselin. Přesto jsou doporučení udána pro bílkoviny, protože je to jediný způsob, jak aminokyseliny zdravému organismu potravou dodat.
Nedostatek: Nedostatek bílkovin.
Nadbytek: Důkazy o škodlivém účinku vyššího příjmu bílkovin nebyly zatím dosud experimetnálně prokázány. Na druhou stranu nebyly ani u nadměrného příjmu bílkovin zjištěny pozitivní fyziologické účinky.
Se stoupajícím příjmem bílkovin se zvyšuje množství vylučovaných konečných produktů bílkovinného metabolismu a paralelně se zvyšuje glomerulární filtrace ledvin, byla popsána též renální exkrece vápníku, která může mít negativní vliv na bilanci vápníku a stav kostí a skrývá v sobě nebezpečí tvorby kalcium-oxalátových kamenů v ledvinách.
Se vzrůstajícím příjmem bílkovin dochází k mírné acidóze, která má potenciálně negativní následky pro uchování kosterní svaloviny. Poukazuje se i na vztah mezi příjmem bílkovin a inzulínovou rezistencí.
Musíme vzít v úvahu, že příjem živočišných bílkovin je spojen s vyšším příjmem tuků, cholesterolu a s výjimkou vaječné a mléčné bílkoviny také s vyšším příjmem purinů. Příjem bílkovin > 2 g/kg tělesné hmotnosti/den způsobuje snížení koncentrace některých aminokyselin v plazmě, které se jinak vyskytuje jen ve stresových katabolických podmínkách.
Diabetologie: 10 - 20 % y energetického příjmu (odpovídá 0,8 - 1,5 g/kg hmotnosti), u manifestního diabetického onemocnění ledvin 0,8 g/kg normální hmotnosti/den s redukcí nejvýše na 0,6 g/kg při hrazení ztrát bílkovin do moči 
Doporučené denní dávky
DDD - Bílkoviny [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 59 47
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka 140 120
Doporučená dávka na kg hmotnosti 0.8 0.8
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti 2 2
DDD - Bílkoviny [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie 15 15
Doporučená min. dávka procent energie 9 9
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ 58 60
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 36
Online zdroje: http://www.dge.de/ modules.php? name=Content& pa=showpage& pid=3&page=9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bílkovina
http://www.wikiskripta.eu/index.php/Bílkoviny_(1._LF,_NT)

Články:

... zpět na předchozí stránku