Prolin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-prolin je neesenciální aminokyselina, která může být vytvořena z a převedena na kyselinu glutamovou. Ta je začleněna do tkáňových bílkovin a může být poté hydroxylována za vzniku hydroxyprolinu. Prolin a hydroxy-prolin se nacházejí ve velkém množství v kolagenu.

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem prolinu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 5,2 g / den (Příloha Tabulka D-14). Chlapci ve věku 14 až 18 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 12,0 g / den.

Je přítomen ve většině bílkovin v množství 4-7%, průměrný obsah je 4,6%. V gliadinech pšeničného lepku je jeho obsah asi 10%, v kaseinu asi 12%, v želatině bývá až 13% prolinu. U bakterií, rostlin a živočichů rovněž hraje určitou roli jako osmoprotektant.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Prolin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 5.2 5.2
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Prolin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku