Fosfor [mg]

Skupina nutrientů:

Makroelementy

Popis nutrientu: Organické sloučeniny fosforu jsou součástí buněčných membrán a nukleových kyselin, které se vyskytují ve všech živých buňkách. Četné metabolické procesy buňky jsou řízeny fosforylačními reakcemi. Anorganický fosfát spolupůsobí jako nárazníkový systém pro udržování pH.
Nedostatek: Prakticky všechny potraviny obsahují fosfor, jeho potřeba je bohatě pokryta a nutriční nedostatek není znám. K příznakům hypofosfetamie může dojít pouze při aplikaci plně parenterální výživy s nedostatečným příjmem; strava chudá na fosfáty je současně také chudá na bílkoviny a vápník.
Nadbytek: Potraviny obohacené o orto- a polyfosfáty v rozsahu stanoveném zákonem jsou nezávadné. Nebezpečí intoxikace fosfáty s hyperfosfatemií a s kalcifikací ledvin hrozí pouze při omezení funkce ledvin. U zdravých osob nejsou popisovány intoxikace fosfáty z nadbytečného alimentárního příjmu. Hraniční hodnoty fyziologické koncentrace fosfátů v séru se u dospělého dosáhne příjmem 3,5 g fosforu/den. Při užívání některých léků (např. bifosfonáty) je tato hraniční hodnota v séru překračována, aniž by byly popsány příznaky intoxikace.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Fosfor [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 700 700
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Fosfor [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 200
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku