Sodík [mg]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Sodík je nejčastějším kationtem extracelulární tekutiny a podstatně určuje její objem a osmotický tlak. Hraje důležitou roli v acidobazické rovnováze a trávicích šťávách. Jen nepatrná část sodíku se nachází v intracelulární tekutině, kde má význam pro membránový potenciál buněčných stěn a pro enzymatickou aktivitu.
Nedostatek:
Nadbytek: Při natrium-senzitivní hypertenzi, možná již při predispozici, ale zcela jistě při manifestaci, je vysoký příjem kuchyňské soli škodlivý.
Studie v mnoha zemích ukazují na vztah mezi vysokou konzumací soli a prevalencí vysokého krevního tlaku. Geneticky predisponované osoby reagují na příjem kuchyňské soli, který je v průmyslových zemích obvyklý, vznikem hypertenze. Naopak u mnoha pacientů s vysokým krevním tlakem vede strava chudá na sůl ke snížení krevního tlaku.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Sodík [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka 550 550
Doporučená max. dávka 2400 2400
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Sodk [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 s. 180
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku