Mangan [mg]

Skupina nutrientů:

Mikroelementy

Popis nutrientu: Obsah manganu v lidském těle je asi 10 - 40 mg. Relativně vysoká koncentrace manganu je v kostech. K metaloenzymům, které obsahují mangan, patří pyruvátkarboxyláza, managan-superoxiddismutáza a glykosyltransferáza; ta katalyzuje syntézu proteoglykanů v chrupavce a epifýzách kosti. Kromě toho aktivuje mangan většinou nespecificky četné další enzymy.
Nedostatek: Příznaky deficitu manganu byly u lidí dosud popsány jen v ojedinělých případech při plné parenterální výživě.
Nadbytek: Mangan je ve vysokých dávkách toxický. Práh toxicity však nelze určit. Otravy potravinami obsahujícími mangan nejsou známy. Při dlouhodobé umělé výživě dětí byly při intravenózním podání manganu v kombinaci se zinkem a mědí pozorovány neurologické poruchy.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Mangan [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka 2 2
Doporučená max. dávka 5 5
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Mangan [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 234
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku