Hořčík [mg]

Skupina nutrientů:

Makroelementy

Popis nutrientu: Hořčík je čtvrtým nejčastějším kationtem v lidském organismu. Nachází se ze 60 % ve skeletu a ze 30 % ve svalovině. 1 % hořčíku je v extracelulární tekutině a zbytek je uložen intracelulárně. Hořčík aktivuje řadu enzymů a působí jako kofaktor fosforylovaných nukleotidů, podílí se na syntéze nukleových kyselin, hraje důležitou roli při mineralizaci kosti a v činnosti membrán, při přenosu nervosvalového vzruchu na synapsích a při svalových kontrakcích.
Nedostatek: Nedostatek hořčíku s typickými příznaky nebyl u zdravých lidí s běžnými stravovacími návyky a s běžným životním stylem dosud prokázán. Onemocnění trávicího traktu, zvláště při déle trvající poruše absorpce, a chronická konzumace alkoholu mohou vést k nedostatku hořčíku. Totéž platí pro chronické užívání některých léčiv. (např. diuretika, kortikoidy, perorální kontraceptiva). Těžký nedostatek hořčíku vede k poruchám funkce srdečního i kosterního svalstva, ke svalové slabosti a sklonu ke svalovým křečím.
Nadbytek: Perorální příjem hořčíku 3-5 g/den způsobuje průjem podmíněný osmotickou aktivitou. Při insuficienci ledvin nebo při vysokém příjmu parenterálně byl pozorován útlum funkce centrálního nervového systému s ochrnutím svalstva a smrtí.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Hořčík [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 350 300
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Hořčík [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ 34 38
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 203
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku