Methionin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-methionin je esenciální aminokyselina s glykogenními vlastnostmi. Ve studiích na zvířatech byla popsána jako jedna z více toxických aminokyselin (Health and Welfare Canada, 1990). Lidé, stejně jako jiní savci, nemohou vpravit anorganickou molekulu síry do organických molekul a musí se spoléhat na stravou přijaté sirné aminokyseliny, jako je například methionin, pro syntézu proteinu a biologicky aktivní síry.

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem methioninu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 1,8 g / den (Příloha Tabulka D-12). Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 4,1 g / den.

Živočišné bílkoviny obsahují 2-4%, rostinné 1-2% metioninu (průměrný obsah je 1,7 %). V luštěninách je limitující aminokyselinou. Methionin (a cystein) je přítomen pouze v malém množství v histonech a zcela chybí v protaminech.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Methionin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 1.8 1.8
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Methionin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku