Maltóza [g]

Skupina nutrientů:

Ostatní sacharidy

Popis nutrientu: Zpravidla v malém, ale někdy i v relativně značném množství se maltóza vyskytuje ve většině potravin. V množství 1,7-4,3 % je přítomna v chlebu. V poměrně velkém množství se maltóza vyskytuje v medu 2,7-16 %. V hydrolyzátech škrobu, např. v maltózových sirupech se vyskytuje v množství do 85 %.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Maltóza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Maltóza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Použitá literatura: J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku