Lysin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-lysin je dibazická aminokyselina, která je esenciální u lidí. Lysin se stejně jako threonin neúčastní transaminační reakce. Karnitin je nutný pro přepravu mastných kyselin s dlouhými řetězci a je syntetizován z lysinu a metioninu v játrech a ledvinách (Mayes, 1990).

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem lysinu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 5,3 g / den (Příloha Tabulka D-11). Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 12,6 g / d.

Průměrný obsah v bílkovinách je 7 %. Nejvíce lysinu obsahují živočišné bílkoviny. V bílkovinách masa, vajec a mléka se běžně vyskytuje v množství 7-9 %. Bílkoviny ryb a korýšů obsahují 10-11 % lysinu. Málo lysinu naproti tomu obsahují rostlinné bílkoviny, např. bílkoviny obilovin (speciálně gliadiny, ale ne gluteliny) a cereální výrobky (2-4 %). Lysin je zde limitující aminokyselinou.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Lysin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 5.3 5.3
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Lysin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku