Laktóza [g]

Skupina nutrientů:

Ostatní sacharidy

Popis nutrientu: Laktóza se syntetizuje pouze v mléčných žlázách savců. V kravském mléce bývá 4-5% laktózy, v lidském 5,5-7 %. Laktóza je samozřejmě přítomna také ve všech výrobcích obsahujících mléko, jejich obsah ve výrobcích připravených homofermentativním mléčným kvašením je však nižší než ve sladkém mléce, zpravidla kolem 1 % a méně.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Laktóza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Laktza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Poznámka editora (MUDr. Petr Cikl), určená zejména pro laické uživatele NutriDat:
SACHARIDY je pojem pro všechny látky "cukerné" povahy (tzn. mající příbuznou chemickou strukturu), skládající se Z RŮZNÉHO POČTU podobných základních CUKERNÝCH JEDNOTEK (těchto typů základních jednotek je z hlediska chemické klasifikace mnoho, tedy uvedeme jen ty neznámější a pro člověka nejvýznamnější)

Obsahují-li jen jednu ZÁKLADNÍ jednotku, nazýváme je MONOSACHARIDY (glukóza - "hroznový cukr", fruktóza - "ovocný cukr", galaktóza). Jsou-li spojeny ve 2 jednotky, jde o DISACHARIDY (sacharóza - "řepný cukr, laktóza - "mléčný cukr, maltóza - "sladový cukr". Jde-li u dané sloučeniny o počet různých cukerných jednotek 2-10, nazývají se OLIGOSACHARIDY (kam patří jak zmíněné disacharidy, tak trisacharidy - například rafinóza, a tetrasacharidy - stachyóza (obsaženy zejména v luštěninách)... spojením glukózových jednotek v počtu 3-17 vznikají sloučeniny zvané MALTODEXTRINY.

POLYSACHARIDY obsahují řetězce milionů pospojovaných cukerných jednotek, lépe či hůře pro člověka využitelných. Jsou to zásobní látky rostlin které využíváme ve výživě... Známe je jako látky škrobové povahy - škrob obilovin, brambor, rýže a dalších rostlin; dalším významným polysacharidem je inulin (složený z fruktózových jednotek) , také celulóza jako pro člověka nevstřebatelná vláknina, hemicelulóza (těstoviny), atd. atd..

Polysacharidy v procesu vaření a posléze trávení se rozkládají zpětně na základní cukerné jednotky - takže jejich energetická hodnota v přepočtu na gramy užité látky odpovídá stejnému množství pro srovnání požitých gramů základních cukerných jednotek; ale organismus k jejich strávení a vstřebání potřebuje delší čas - mají nižší glykemický index - viz: wiki.nutripro.cz, https://www.vupp.cz/…pdf

Z HLEDISKA LEGISLATIVY - UVEDENÍ NÁZVŮ NA OBALECH - je pojmem SACHARIDY - označen celkový obsah všech typů sacharidů v dané potravině na uvedené množství potraviny. Pojem CUKRY je potom vyhrazen pro přítomný OBSAH VŠECH MONO- A DISACHARIDŮ v dané potravině (např. potravina má na 100g potraviny 60g sacharidů, z toho 12 gramů ze sacharidů jsou Cukry = Mono + Disacharidy. Pokud je v NutriDatech uveden ještě navíc obsah Fruktózy např. 7g - znamená to, že z celkového obsahu Cukrů 12g činí u této potraviny podíl Fruktózy 7 gramů.

Zvláštní skupinou látek cukerné povahy jsou POLYALKOHOLY neboli CUKERNÉ ALKOHOLY - např. sorbitol, xylitol, maltitol, isomalt apod... jejich energetická hodnota na gram užité látky je zhruba poloviční proti sacharidům, používají se tedy v potravinách jako náhradní sladidla k mírné, nikoliv podstatné regulaci příjmu cukrů i energetické hodnoty. Jejich použití má svá specifika.
Použitá literatura: J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje: https://www.vupp.cz/wp-content/uploads/2018/06/poster_cukry_v_potravinach_2018.pdf
http://www.ctpp.cz/data/files/upload/cukr_web.pdf
snizeni_cukru_pomoci_polyolu.pdf

Články:

... zpět na předchozí stránku