Draslík [mg]

Skupina nutrientů:

Makroelementy

Popis nutrientu: Draslík je koncentrací 140 mmol/l nejčastějším kationtem intracelulární tekutiny. Přestože extracelulární draslík činí pouze 2 % z celkového draslíku, reaguje lidský organismus velmi citlivě na jeho výkyvy. Jak vzestup, tak pokles extracelulární koncentrace, mohou vést k těžkým neuromuskulárním, resp. muskulárním poruchám.
Dostatečný příjem draslíku je potřebný k zachování homeostázy elektrolytů a pro růst buněčné hmoty.
Nedostatek: Nedostatek draslíku způsobuje v první řadě neuromuskulární příznaky jako slabost kosterních svalů, atonii hladkého svalstva až k paralýze střev a funkční poruchy srdečního svalu.
Nadbytek: Intoxikace draslíkem hrozí při insuficienci ledvin s poruchou jeho vylučování, zvláště po podání diuretik šetřících draslík. Zvýšená koncentrace draslíku v krvi pak vede k poruchám srdeční funkce.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Draslík [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 2000 2000
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Draslk [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 180
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku