Isoleucin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: Aminokyseliny s rozvětveným řetězcem (BCAA) - leucin, isoleucin a valin - se liší od většiny jiných esenciálních aminokyselin tím, že enzymy původně odpovědné za jejich katabolismus se vyskytují především v extrahepatálních tkáních. Každá aminokyselina prochází reverzibilní transaminací, za katalytického účinku rozvětveným řetězcem aminotransferasy (BCAT), a produkuje α-ketoisokaproát (KIC, z leucinu), α-keto-β-methylvalerát (KMV, z isoleucinu) a α-ketoisovalerát (KIV, z valinu). Každá z těchto ketokyselin pak prochází nevratnou oxidativní dekarboxylací, katalyzovanou rozvětvenou ketokyselinou dehydrogenázy (BCKAD). Tento multienzymový systém se nachází v mitochondriálních membránách (Danner a kol., 1979). Produkty těchto oxidačních reakcí podstupují další transformace, čímž se získá acetyl CoA, propionyl CoA, acetoacetát, a sukcinyl-CoA. BCAA jsou tedy keto- a glukogenní.

Na základě údajů distribuce z let 1988-1994 (NHANES III), je denní příjem z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace leucinu (Příloha Tabulka D-10), isoleucinu (Příloha Tabulka D-9) a valinu (Příloha Tabulka D-19) 6,1; 3,6; respektive 4,0 g / den. Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu pro leucin 14,1 g / den, isoleucinu 8,2 g / den, a valinu 9,1 g / den.

Nejvíce isoleucinu obsahují mléčné a vaječné bílkoviny (6-7 %), v mase a obilovinách je přítomen v množství 4-5 % (průměrný obsah je 4,6 %).
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Isoleucin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 3.6 3.6
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Isoleucin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku