Histidin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: Ačkoli je histidin obecně považován za esenciální aminokyselinu (FAO / WHO / UNU, 1985), odstranění histidinu ze stravy, na rozdíl od klasických osmi nezbytných aminokyselin, nevyvolá negativní dusíkové bilance v prvních 10 dnech (Rose et al ., 1951). Dále, mužům na aminokyselinové dietě, která obsahuje 10 g dusíku /den a postrádá histidin, zůstala rovnováha dusíku po dobu až 2,4 měsíce (Rose, 1957). Podobné zprávy byly i u žen (Reynolds a kol., 1958) a dětí (Nakagawa a kol., 1963). Naopak, bylo pozorováno, že rovnováha dusíku se bude postupně měnit na negativní po delším časovém období a rovnováha dusíku se naopak rychle stane pozitivní po znovuzavedení histidinu (Kopple a Swendseid, 1975).

Histidin je důležitou složkou hemoglobinu (8 procent), přičemž hlavní část je v globinové části. Míra erytropoesu klesá a hemoglobin klesne u dospělých na dietě bez histidinu. Navrátí se, když je znovu obnoven histidin (Kopple a Swendseid, 1975). Kromě toho, dipeptid karnosin, nalézající se v kosterním svalstvu, je velký uchovatel histidinu a slouží jako zdroj histidinu (Christmanová, 1971). Vzhledem k těmto velkým tělesným bazénům histidinu, trvá delší dobu (více než 60 dnů) vyčerpat dospělému člověku histidin.

Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je průměrný denní příjem histidinu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace přibližně 2,2 g / den (Příloha Tabulka D-8). Muži ve věku 51 až 70 let měli nejvyšší příjem na 99. percentilu 5,2 g / den.

Běžné bílkoviny obsahují 2-3 % histidinu, bílkoviny krevní plazmy až 6 % (průměrný obsah je 2,1 %). V mase některých ryb (zejména makrel a tuňáků) se vyskytuje 0,6 – 1,3 % (někdy i více než 2%) volného histidinu, v mase jiných druhů jen 0,005 – 0,05 %.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Histidin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 2.2 2.2
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Histidin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku