Galaktóza [g]

Skupina nutrientů:

Ostatní sacharidy

Popis nutrientu: Galaktóza spolu s glukózou tvoří disacharid laktózu. Galaktóza má asi 40-60% sladivosti sacharózy.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Galaktóza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Galaktóza [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Použitá literatura: J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku