Foláty [μg]

Skupina nutrientů:

Vitamíny

Popis nutrientu: Foláty jsou obecným pojmem odkazujícím jednak na přírodní foláty v potravinách, ale také na kyselinu listovou, syntetickou formu používanou v doplňcích stravy a obohacených potravinách. Foláty jsou důležité při metabolismu nukleových kyselin a několika aminokyselin, stejně jako v methylačních reakcích.
Listová zelenina je nejvýznamnějším zdrojem vitaminu. V obilovinách a luštěninách je přítomno také významné množství folové kyseliny a jejich derivátů. Bohatým zdrojem vitaminu je droždí a také vyšší houby. 

Nedostatek: Závažný nedostatek folátů nebo vitaminu B12 může vést k megaloblastické anemií, která způsobuje únavu, slabost a dušnost. Nesprávná léčba vitaminem B12 megaloblastické anémie s vysokými dávkami doplňkové kyseliny listové může potenciálně oddálit diagnostiku nedostatku vitaminu B12 a ponechat jedince s rizikem vzniku nevratného poškození mozku.
Nedostatečný stav folátů v časné fázi těhotenství zvyšuje riziko vrozených vad. Zavedení povinného obohacování rafinovaných obilných výrobků kyselinou listovou ve Spojených státech v roce 1998 snížila výskyt defektů neurální trubice (NTD) u novorozenců. Přesto je stav folátů považován za nedostatečný u většiny žen v reprodukčním věku na celém světě.
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Foláty [μg] Muži Ženy
Doporučená dávka 300 300
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Folty [μg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 132
Online zdroje: http://lpi.oregonstate.edu/mic/vitamins/folate

Články:

... zpět na předchozí stránku