Železo [mg]

Skupina nutrientů:

Stopové prvky

Popis nutrientu: Železo je důležitou součástí organických látek, které přenášejí kyslík a elektrony (hemoglobin, myoglobin; různé enzymy, např. cytochromy nebo ribonukleotidreduktáza).
Potřeba železa je dána ztrátami střevem, ledvinami a kůží (zhruba 1 mg/den). U žen se přidružují ještě ztráty menstruací průměrně 15 mg/měsíc. Asi 20 % žen má tyto měsíční ztráty železa podstatně vyšší než 15 mg. V období růstu a těhotenství se potřeba železa zvyšuje.
Nejdůležitějšími zdroji železa jsou v závislosti na množství a frekvenci konzumace a na obsahu železa chléb, maso, uzeniny a zelenina.
Nedostatek: Nedostatek železa omezuje tělesnou výkonnost, narušuje termoregulaci a zvyšuje náchylnost k malárii. Rovněž imunitní systém je závislý na dostatečném množství železa. Snížený příjem vede k sideropenické anémii (anémie z nedostatku železa), která patří k nejčastějším deficitním stavům na celém světě. Příčinou velkého nedostatku železa s chudokrevností jsou většinou chronické ztráty krve při silnější menstruaci, při gynekologických onemocněních a při krvácení do trávicího traktu. Také přesun železa z funkčních do zásobních vazeb, např. při zánětech nebo zhoubných nádorech, omezuje jeho využití.
Nadbytek: V určitých případech může dojít k přeplnění zásob železa. K nadměrné absorpci železa dochází mimo jiné u chronického alkoholismu a u dědičné hemochromatózy, která vede k poškození jater, slinivky břišní a srdečního svalu a bez lékařského zásahu končí smrtí. Diskutuje se role železa jako prooxidantu v souvislosti se vznikem infarktu myokardu a jako promotoru nádorových onemocnění.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Železo [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 10 15
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - elezo [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ 10 19
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 206
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku