Mastné kyseliny, transmastné [g]

Skupina nutrientů:

Lipidy a látky tukové povahy

Popis nutrientu: Trans-mastné kyseliny nejsou nepostradatelné, a neposkytují žádný známý přínos pro zdraví lidí. Proto není u trans-mastných kyselin určen doporučený denní příjem. Naopak, stejně jako u nasycených mastných kyselin, je pozitivní lineární trend mezi výší příjmu trans-mastných kyselin a koncentrací LDL cholesterolu, a tudíž zvýšené riziko ICHS (ischemické choroby srdeční). Horní hladina příjmu trans-mastných kyselin není určena, protože jakýkoli další nárůst počtu příjmu trans-mastných kyselin zvyšuje riziko CHD.

Transmastným kyselinám se nelze vyhnout v běžné non veganské stravě – avšak konzumace 0 procent energie z trans-mastných kyselin by vyžadovala významné změny ve struktuře příjmu potravy. Stejně jako u nasycených mastných kyselin by tyto zásahy mohly přinést potenciální s tím související nežádoucí účinky (např. eliminace komerčně připravených jídel, mléčných výrobků a masa, které obsahují trans mastné kyseliny, může mít za následek nedostatečný příjem bílkovin a některých stopových prvků) a neznámá a dosud nevypočítaná zdravotní rizika. Přesto se doporučuje, aby spotřeba trans-mastných kyselin byla tak nízká, jak je to jen možné při konzumaci nutričně adekvátní stravy.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Mastné kyseliny, transmastné [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Mastn kyseliny, transmastn [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku