Energie [kJ]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Potřeba energie se skládá z bazálního metabolismu, výdeje energie na svalovou práci, postprandiální termogenezi a potřeby pro růst, těhotenství a laktaci.
Skutečnou potřebu energie lze v jednotlivých případech stanovit jen pravidelnou kontrolou tělesné hmotnosti.
S ohledem na všeobecně nízkou tělesnou aktivitu a častou nadváhu v populaci se předpokládá, že stupeň fyzické aktivity v populaci je spíše PA 1,4 než PAL 1,6. Proto se k odvození referenčních hodnot, které mají vztah k energii, vychází z normativní energetické hodnoty, která vzniká násobkem bazálního metabolismu a PAL 1,4.
Nedostatek: Nedostatek energie.
Nadbytek: Energetický příjem dlouhodobě přesahující energetický výdej vede k obezitě s vážnými zdravotními důsledky. Podrobnější epidemiologické studie potvrdily předpoklad, že nejen množství tukové tkáně, ale i její rozložení ovlivňují výši rizika, způsobenou obezitou.
Diabetologie: Redukuje se u osob, které mají BMI>25kg/m3, obvykle není nutné regulovat u osob s BMI 18,5 - 25 kg/m3
Doporučené denní dávky
DDD - Energie [kJ] Muži Ženy
Doporučená dávka 9800 7700
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti 138 128
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Energie [kJ] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV s. 29 (25-50 let, PAL=1,4)
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku