Měď [mg]

Skupina nutrientů:

Mikroelementy

Popis nutrientu: Měď je součástí celé řady metaloenzymů, které patří většinou do endogenního antioxidačního systému. Významnou funkci má měď jako součást ceruloplasminu. Ten je nejdůležitějším transportním proteinem pro měď a katalyzuje oxidaci dvojmocného železa na trojmocné, které se pak váže na transferin. Tímto způsobem zasahuje měď do metabolismu železa.
Nedostatek: Příliš nízký příjem mědi může i při vysoké koncentraci železa v játrech vyvolat hypochromní mikrocytární anémii. Dalšími příznaky deficitu mědi jsou: leukopenie, granulocytopenie, výskyt fraktur kostí v důsledku osteoporózy, spontánní ruptury cév a aneurysmat v důsledku narušené tvorby kolagenu a elastinu, snížená pigmentace vlasů a kůže a  v pokročilém stádiu neurologické poruchy. Ztráty krve jsou vždy doprovázeny ztrátami mědi. Symptomy deficitu mědi dále charakterizují Menkesiho syndrom, vzácnou vrozenou poruchu metabolismu mědi, která nemůže být kompenzována podáváním mědi a již v dětském věku končí smrtí.
Nadbytek: Vysoký obsah mědi v pitné vodě (>10 mg/l) je dáván do souvislosti s poškozením jater u kojenců, s tzv. jaterní cirhózou raného dětského věku. Ze zdravotních důvodů nesmí být používány měděné trubky pro vedení vody z domácích studen, je-li pH vody nižší než 7,3. Pokud voda obsahuje více než 2 mg mědi/l, nezaručuje bezpečný odstup od koncentrací, které mohou ohrozit zdraví. Jako horní hranici pro příjem mědi uvádí EFSA hodnotu 5 mg/den
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Měď [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka 1 1
Doporučená max. dávka 5 5
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - M [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 234
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku