Cholin [mg]

Skupina nutrientů:

Vitamíny

Popis nutrientu: Cholin je stejně jako vitaminy nezbytným nutrientem a methylovým donorem, který se podílí na mnoha fyziologických procesech, zahrnující normální metabolismus a transport lipidů, methylační reakce, a neurotransmiterové syntézy.
Doporučená denní dávka pro příjem cholinu je stanovena u žen na 425 mg, v těhotenství 450 mg a v době kojení 550 mg a u mužů na 550 mg.
Cholin je v těle zapojen do regulace koncentrace homocysteinu v krvi prostřednictvím metabolitu betain. V současné době neexistuje přesvědčivý důkaz, že vysoké cholin příjem by mohly mít prospěch na kardiovaskulární zdraví prostřednictvím snižování krevního homocysteinu.
Nedostatek: Nedostatek cholinu v těle může způsobit poškození svalů a abnormální ukládání tuků v játrech, což vede k takzvanému nealkoholickému onemocnění ztučnění jater. Genetické předpoklady a pohlaví mohou ovlivňovat individuální rozdíly v potřebě cholinu a tím i náchylnosti na nedostatek cholinu a tím indukované onemocnění ztučnění jater.
Nadbytek: Nadměrná konzumace cholinu (≥7500 mg) je spojena se snížením krevního tlaku, pocením, tělesným pachem po rybině, a gastrointestinálními vedlejšími účinky. Přípustná horní mez denního příjmu je u dospělých osob 3500 mg.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Cholin [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 550 425
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka 3500 3500
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Cholin [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: http://lpi.oregonstate.edu/mic/other-nutrients/choline
Online zdroje: http://lpi.oregonstate.edu/mic/other-nutrients/choline

Články:

... zpět na předchozí stránku