Cholesterol [mg]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Cholesterol přijímaný potravou zvyšuje koncentraci cholesterolu v plasmě jen nepatrně, individuálně ale v různém rozsahu. Ve srovnání s nasycenými mastnými kyselinami zvyšuje cholesterol v potravě koncentraci LDL-cholesterolu v krvi jen nepatrně, může ale zvýšit nežádoucí reakci plazmatického cholesterolu na nasycené mastné kyseliny.
Nedostatek:
Nadbytek: Hodnoty LDL- a HDL-cholesterolu v plazmě, které neodpovídají normě, jsou důležitým faktorem pro vznik chorob srdce a krevního oběhu. Vývoj aterosklerózy je multifaktoriální proces. Vedle individuální dispozice se za příčinu pokládá hladina plazmatického cholesterolu.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Cholesterol [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 300 300
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Cholesterol [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV s. 42
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku