Vápník [mg]

Skupina nutrientů:

Makroelementy

Popis nutrientu: Ionty vápníku jsou nezbytné pro život každé buňky. Vápník plní důležité funkce při stabilizaci buněčných membrán, podílí se na intracelulární signalizaci a na přenosu akčního potenciálu v nervovém systému, zprostředkuje elektromechanické spojení ve svalech a podílí se na srážení krve. U obratlovců stabilizuje vápníkové ionty tvrdé tkáně (kosti důležité pro oporu a ochranu orgánů, zuby pro rozmělnění potravy). Kostní tkáň představuje zároveň důležitou zásobárnu vápníku pro období nedostatku.
Nedostatek: Dosažení maximální kostní hmoty v mládí a minimální odbourávání ve stáří jsou důležitým cílem prevence osteoporózy. Dostatečné zásobení látkami pro stavbu kostí, v tomto případě vápníkem, musí být bezpodmínečně doplněno tělesnou aktivitou. Ženy ve vyšším věku nesmí zanedbávat příjem bílkovin.
Nadbytek: Vysoký příjem vápníku může za určitých okolností ovlivnit vznik ledvinových kamenů u pacientů se sklonem k jejich tvorbě. Riziko pro tvorbu vápníkových kamenů je sice možné, ale vysoký příjem vápníku váže zároveň ve střevě kyselinu šťavelovou z potravin; tím se zmenšuje absorpce oxalátů a snižuje jejich vylučování močí ve výhodnější rozpustné formě. Přesto by lidé s rizikem tvorby močových kamenů neměli překračovat doporučený příjem vápníku a měli by dbát na dostatečný objem moči.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Vápník [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 1000 1000
Doporučená min. dávka 600 600
Doporučená max. dávka 2500 2500
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Vpnk [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ 98 128
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 s. 185
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku