Vitamin C [mg]

Skupina nutrientů:

Vitaminy

Popis nutrientu: Jako vitamin C se označují sloučeniny redoxního systému, který je spojen přechodem dvou elektronů a který se skládá z kyseliny askorbové, jejího monoanion askorbátu a z kyseliny dehydro-L-askorbové. Jestliže je kruhová struktura kyseliny dehydroaskorbové hydrolyticky rozštěpena, vzniká kyselina 2,3-dioxo-L-askorbová a reverzibilita přesunu elektronů je narušena. Tím vitamin C ztrácí aktivitu.
Kyselina askorbová jako donátor elektronů je velice efektivním redukčním prostředkem v mnoha intra- a extracelulárních reakcích.
Stanovení potřeby vitaminu C a odvození doporučeného příjmu závisí na tom, do jaké míry může a má být zajištěna preventivní a dlouhodobá ochrana zdraví, která přesahuje rámec zamezení vzniku klinických a preklinických symptomů deficitu. To se týká především posílení imunitního systému a prevence degenerativních chronických onemocnění (ateroskleróza, rakovina, katarakta a další). Vyhodnocení epidemiologických šetření ukázalo, že snížení rizika chronických onemocnění, speciálně mobidity a mortality pro srdeční a oběhové choroby a rakoviny u nekuřáků, lze dosáhnout koncentracemi v plazmě > 50 μmol/l a denním příjmem 90-100 mg vitaminu C.
Za určitých okolností může být potřeba vitaminu C zvýšená: těžká fyzická zátěž (nejtěžší práce, špičkový sport), dlouhodobý psychický stres, abusus alkoholu a léků (barbituráty, tetracyklinová antibiotika) a mnohá onemocnění, například diabetes mellitus, selhávání ledvin spojené s dialýzou a infekce. K nedostatečnému zásobení vitaminem C může dojít také u starých lidí, kteří se pro potíže s kousáním nebo při jinak omezených životních podmínkách stravují jednostranně nebo nedostatečně a užívají trvale léky.
Nedostatek: Klasickým klinickým deficitem vitaminu C je u kojenců Moeller-Barlowova choroba a u dospělých kurděje. U dětí se projevuje především poruchou tvorby kostí a poruchou růstu, v pozdějším věku sklonem ke krvácení do kůže, sliznic, svalů a do vnitřních orgánů. V průmyslově rozvinutých zemích už k takovému nedostatku vitaminu C už prakticky nedochází. Na nedostatečné zásobení vitaminem C většinou upozorní už preklinické náznaky, především celková únava. K tomu se může připojit snížená výkonnost, porucha psychiky, stejně jako pomalá rekonvalescence a nezřídka náchylnost k infekcím a špatné hojení ran.
Nadbytek: Za současného stavu vědomostí nelze stanovit zdravotně tolerovatelnou horní hranici příjmu vitaminu C. Názory na riziko zvýšeného renálního vylučování oxalátů a kyseliny močové po příjmu většího množství vitaminu C nejsou jednotné. Několik výsledků šetření hovoří pro to, aby byl příjem, který je pro většinu dospělých zdravotně nezávadný, z opatrnosti omezen na 1000 mg/den. Tímto dávkováním je rychle dosaženo saturace tělesných buněk a krevní plazmy.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Vitamin C [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka 110 95
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka 1000 1000
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Vitamin C [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ 10 13
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 160
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku