Aspartam [mg]

Skupina nutrientů:

Ostatní

Popis nutrientu: Aspartam je nízkoenergetické, intenzivní sladidlo přibližně 200x sladší než sacharoza. Užívá se pro slazení různých potravin a nápojů i jako stolní sladidlo. Na obalech výrobků se uvádí pod svým názvem nebo jako E 951. Je účinnou složkou řady stolních sladidel (NutraSweet, Canderel, Equal, Fansweet, Irbis).

Aspartam je při vyšších teplotách (již kolem 40 °C) nestabilní, rozpadá se na výchozí složky a ztrácí svoji sladkou chuť. Nelze proto používat do pečiva, neboť těsto se nenafoukne jako při pečení se sacharózou. Aspartam se sype na moučníky až po upečení. Sladkou chuť ztrácí také při dlouhém skladování.

Na základě důkazů, které jsou v současné době k dispozici, není zapotřebí revidovat bezpečnost aspartamu ani dříve stanovenou hodnotu jeho akceptovatelného denního příjmu (ADI: 40 mg/kg tělesné hmotnosti). Evropský úřad pro bezpečnost potravin (AFC) poznamenává, že denní příjem aspartamu v Evropě je na úrovni 10 mg/kg tělesné hmotnosti a je i u silných konzumentů aspartamu značně pod hodnotou ADI.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Aspartam [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Aspartam [mg] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura:
Online zdroje: http://www.eufic.org/article/cs/page/FTARCHIVE/artid/aspartam/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92111.aspx

Články:

... zpět na předchozí stránku