Kyselina asparagová [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: Kyselina L-asparagová je neesenciální dikarboxylová aminokyselina, která může být vyrobena transaminací kyseliny oxaloctové získáním z rozpadu glukózy. V přítomnosti α-ketoglutarátu se aspartát převede na oxalacetát a glutamát. Na základě údajů distribuce z let 1988- 1994 (NHANES III), je denní příjem kyseliny asparagové z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace 6,5 g / den (Příloha Tabulka D-4). U mužů ve věku 31 až 50 let je nejvyšší zjištěný příjem na 99. percentilu 15,4 g / den.

Průměrný obsah asparagové kyseliny v bílkovinách je 5,5 %, asparaginu 4,4 %. Z živočišných bílkovin se v největším množství vyskytuje asparagová kyselina v globulinech a albuminech (6-10 %). Rostlinné bílkoviny obsahují od 3 do 13 % asparagové kyseliny především ve formě asparaginu (např. bílkoviny pšenice asi 4 %, bílkoviny kukuřice asi 12 %).
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Kyselina asparagová [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 6.5 6.5
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Kyselina asparagov [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku