Arginin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-arginin je začleněn do tkáňových bílkovin, a je vyžadován pro syntézu dalších aminokyselin, polyaminů a kreatinu, stejně jako i pro detoxikaci amoniaku skrz močový cyklus (Rodwell, 1990). Jedná se o neesenciální glykogenní aminokyselinu, syntetizovanou v příslušném množství z močovinového cyklu meziproduktu ornithinu. Ornithin, naopak, může být syntetizován z prolinu a případně z glutamátu (Brunton a kol., 1999). Nicméně, u dětí s vrozenými vadami syntetázy argininsukcinické kyseliny nebo argininosukcinázy, obou enzymů močovinového cyklu, je arginin nepostradatelnou aminokyselinou s požadovanou denní suplementací (Brusilow a Horwich, 1989).

Vyskytuje se ve všech bílkovinách v množství 3-6 % (průměrný obsah je 4,7) zvláště vysoký obsah argininu mají basické proteiny protaminy rybího mlíčí. Z běžných potravin jsou jeho bohatým zdrojem arašídy a jiné olejniny (až 11 %).

Na základě dat distribuce příjmu z let 1988-1994 (NHANES III), je denní příjem argininu z potravin a doplňků pro všechny genderové skupiny populace přibližně 4,2 g / den (Příloha Tabulka D-3). Muži ve věku 51 až 70 let mají nejvyšší zjištěný příjem na 99. percentilu 10,1 g / den.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Arginin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 4.2 4.2
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Arginin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku