Alkohol [g]

Skupina nutrientů:

Základní výživové charakteristiky

Popis nutrientu: Alkohol obsažený v pivu, vínu a lihovinách má na organismus rozmanité účinky. Z fyziologického hlediska je důležitá jeho vysoká energetická hustota, nepříznivý vliv na absorpci mnoha esenciálních živin ze střeva a možná substituce životně důležitých látek ze stravy při jeho nadměrném konzumu.
Alkohol snižuje hladinu glukózy v krvi, zvyšuje hladinu triacylglycerolů, zvyšuje i krevní tlak a vede k přesunu krve z centrálních částí těla na periferii s následným zarudnutím a zvýšením teploty kůže. Zvýšená tvorba tepla a jeho ztráty zvyšují bazální metabolismus. Silné diuretické působení alkoholu může vést k závažným poruchám rovnováhy minerálních látek.
Nevolnost a závratě po větším příjmu alkoholu jsou způsobeny drážděním sliznice žaludku, resp. přímým vlivem na centrum rovnováhy ve vnitřním uchu.
Podle některých epidemiologických studií se považuje mírná konzumace alkoholu u starších osob ve vztahu k riziku ischemické choroby srdeční za prospěšnou. Připisované kardioprotektivní účinky alkoholu se vysvětlují zvýšením HDL - cholesterolu v krvi, sníženou agregací krevních destiček, snížením hladiny fibrinogenu a zvýšením fibrinolýzy. Přesto nelze bez výhrad doporučovat alkohol v prevenci infarktu myokardu, protože výše zmíněné negativní účinky chronické konzumace alkoholu převažují nad jeho pozitivním vlivem.
Nedostatek:
Nadbytek: Již malé dávky alkoholu snižují výkonnost svalů. V centrálním nervovém systému inhibuje alkohol excitační i inhibiční neurony a působí proto jak tlumivě, tak i povzbudivě. Tyto akutní účinky alkoholu na centrální nervový systém vedou při zvyšující se koncentraci alkoholu v krvi k poruchám chůze a prodloužení reakční doby až k překročení hranice pro koordinované reakce.
Koncentrace alkoholu v krvi vyšší než 1,4 promile se hodnotí jako akutní otrava alkoholem, která narušuje vědomí tak silně, že dochází k nepříčetnosti.
Kromě těchto akutních účinků alkoholu je nutné mít na zřeteli i dlouhodobý vliv chronické konzumace alkoholu. Na prvním místě je třeba jmenovat zvýšené riziko vzniku některých nádorů a vznik závislosti, která vede k těžkým následkům, ke kterým patří poškození orgánů a nervové tkáně, zmatenost a psychické poruchy.
Chronická konzumace alkoholu vede ke ztučnění (steatóze) jater a později k jaterní cirhóze. Alkohol poškozuje i další orgány, kupř. slinivku břišní a srdeční sval. Konzumace většího množství alkoholu po delší dobu zvyšuje u osob středního a vyššího věku riziko vzniku rakoviny dutiny ústní, hrtanu, jícnu, prsu a rakoviny tlustého střeva. U mladých lidí je zvýšeno především riziko násilné smrti, zvláště při dopravních nehodách.
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Alkohol [g] Muži Ženy
Doporučená dávka
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka 20 10
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Alkohol [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: RH SPV 2019 str. 61
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku