Alanin [g]

Skupina nutrientů:

Aminokyseliny

Popis nutrientu: L-alanin je neesenciální aminokyselina s glykogenními vlastnostmi. Studie příjmu potravy, růstu a hematologických změny vyplývající z užití L-alaninu u zvířat a lidí odhalují málo údajů o možných nežádoucích účincích nízkých nebo nepozorovaných (LOAEL nebo NOAEL…LSRO, 1992). Na základě dat distribuce příjmu z let 1988-1994 (NHANES III) je průměrný denní příjem pro všechny genderové skupiny alaninu z potravin a doplňků přibližně 3,6 g / den (Příloha Tabulka D-2). Muži mezi 51 a 70 rokem mají nejvyšší zjištěný příjem na 99. percentilu 8,5 g / den.

Alanin v množství 2 – 12 % se vyskytuje v běžných bílkovinách. Kukuřičný zein a želatina obsahují asi 9 % alaninu.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky u lidí. Orální podání jednorázové dávky L-alaninu, a to až 50 g / den, zvýší hladinu insulinu v plasmě (Genuth, 1973; Genuth a Castro, 1974;. Rose et al, 1977). Nicméně, nejsou žádné chronické studie, které mohou být využity k vytvoření přípustné horní hladiny příjmu (UL) doplňku L-alaninu u lidí.
Nedostatek:
Nadbytek:
Diabetologie:
Doporučené denní dávky
DDD - Alanin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka 3.6 3.6
Doporučená min. dávka
Doporučená max. dávka
Doporučená dávka na kg hmotnosti
Doporučená min. dávka na kg hmotnosti
Doporučená max. dávka na kg hmotnosti
DDD - Alanin [g] Muži Ženy
Doporučená dávka procent energie
Doporučená min. dávka procent energie
Doporučená max. dávka procent energie
Doporučená dávka na MJ
Doporučená min. dávka na MJ
Doporučená max. dávka na MJ
Poznámka editora:
Použitá literatura: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2005), National Academy of Sciences. Institute of Medicine. Food and Nutrition Board.
J. VELÍŠEK a J. HAJŠLOVÁ - Chemie potravin I., 3. vydání, 2009, 579 s., nakladatelství OSSIS.
Online zdroje:

Články:

... zpět na předchozí stránku