Potravinářské přídatné látky E300 - E399 (Antioxidanty, regulátory kyselosti):

Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení přepravě nebo skladování, čímž se samy, nebo jejich vedlejší produkty, stávají nebo mohou stát součástí potraviny.

Kód Látka Kategorie
E 300 Kyselina askorbová (Vitamin C, kyselina L-askorbová) antioxidant
E 301 Askorban sodný (Askorbát sodný, L-askorban sodný) antioxidant
E 302 Askorban vápenatý (Askorbát vápenatý, L-askorban vápenatý) antioxidant
E 304 Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou (i) Askorbylpalmitát (L- askorbylpalmitát) (ii) Askorbylstearát (L-askorbylstearát) antioxidant
E 306 Extrakt s obsahem tokoferolů antioxidant
E 307 Alfa-tokoferol antioxidant
E 308 Gama-tokoferol (?-tokoferol) antioxidant
E 309 Delta-tokoferol antioxidant
E 310 Propylqallát antioxidant
E 311 Oktylqallát antioxidant
E 312 Dodecylqallát (Laurylgallát) antioxidant
E 315 Kyselina erythorbová (syn. kyselina isoaskorbová) antioxidant
E 316 Erythorban sodný (syn. isoaskorbát sodný) antioxidant
E 319 Terciální butylhydrochinon (TBHQ) antioxidant
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) antioxidant
E 321 Butylhydroxytoluen (BHT) antioxidant
E 322 Lecitiny (Fosfatidy, Fosfolipidy) antioxidant, emulgátor
E 325 Mléčnan sodný (Laktát sodný) antioxidant, látka zvýrazňující chuť, plnidlo, regulátor kyselosti, zvlhčující látka
E 326 Mléčnan draselný (Laktát draselný) antioxidant, regulátor kyselosti
E 327 Mléčnan vápenatý (Laktát vápenatý) látka zlepšující mouku, regulátor kyselosti, stabilizátor, zahušťovadlo
E 330 Kyselina citrónová antioxidant, regulátor kyselosti, sekvestrant
E 331 Citronany sodné (Citráty sodné, Citronan monosodný, Citronan disodný, Citronan trisodný, dihydrogencitrát sodný, hydrogencitrát sodný) emulgátor, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor, tavicí sůl
E 332 Citronany draselné (Citráty draselné, Citronan monodraselný, Citronan tridraselný, dihydrogencitrát draselný) regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor
E 333 Citronany vápenaté (Citráty vápenaté, Dicitronan monovápenatý, Dicitronan divápenatý, Dicitronan trivápenatý, dihydrogencitrát vápenatý) plnidlo, regulátor kyselosti, sekvestrant, zpevňující látka
E 334 Kyselina vinná (L-(+)) antioxidant, regulátor kyselosti, sekvestrant
E 335 Vinany sodné (Vinan monosodný, Hydrogenvinan sodný, Vinan disodný, dihydrogenvinan sodný) emulgátor, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor
E 336 Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný) protispékavá látka, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor, zahušťovadlo
E 337 Vinan sodno-draselný (Seignettova sůl, Rochelleská sůl) emulgátor, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor
E 338 Kyselina fosforečná (Kyselina orthofosforečná) antioxidant, regulátor kyselosti
E 339 Fosforečnany sodné (Orthofosforečnany či MonofosforeËnany) - Dihydrogenfosforečnan sodný (Primární fosforečnan sodný), Hydrogenfosforečnan disodný (Sekundární fosforečnan sodný), Fosforečnan trisodný (Terciální fosforečnan sodný) emulgátor, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor, tavicí sůl, zahušťovadlo, zvlhčující látka
E 340 Fosforečnany draselné (Orthofosforečnany či Monofosforečnany) - Dihydrogenfosforečnan draselný (Primární fosforečnan draselný), Hydrogenfosforečnan didraselný (Sekundární fosforečnan draselný), Fosforečnan tridraselný (TerciálnI fosforečnan draselný) emulgátor, kypřící látka, regulátor kyselosti, sekvestrant, stabilizátor, zahušťovadlo, zvlhčující látka
E 341 Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý) látka zlepšující mouku, plnidlo, protispékavá látka, regulátor kyselosti, zahušťovadlo, zvlhčující látka
E 343 Fosforečnany hořečnaté protispékavá látka, regulátor kyselosti
E 350 Jablečnany sodné (DL-jablečnan disodný (Jablečnan sodný), DL-jablečnan monosodný) regulátor kyselosti, zvlhčující látka
E 351 Jablečnany draselné (DL-jablečnan didraselný, Jablečnan draselný) regulátor kyselosti
E 352 Jablečnany vápenaté (DL-jablečnan vápenatý, DL-hydrogenjablečnan vápenatý) regulátor kyselosti
E 353 Kyselina metavinná regulátor kyselosti
E 354 Vinan vápenatý regulátor kyselosti
E 355 Kyselina adipová regulátor kyselosti
E 356 Adipát sodný (Adipát monosodný) regulátor kyselosti
E 357 Adipát draselný (Adipan monodraselný) regulátor kyselosti
E 363 Kyselina jantarová regulátor kyselosti
E 380 Citronan amonný (Citrát amonný, citronan triamonný) regulátor kyselosti
E 385 Dvojsodnovápenatá sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové /EDTA/ (Vápenato-disodná sůl EDTA, Edetát vápenato-disodný, ethylendiamintetraacetát vápenato-disodný) antioxidant, konzervant, sekvestrant
E 392 Výtažky z rozmarýnu antioxidant

... zpět na předchozí stránku