Potravinářské přídatné látky E1000 - E1999 (Další látky ):

Potravinářské přídatné látky jsou látky, které se zpravidla nepoužívají samostatně ani jako potravina, ani jako charakteristická potravní přísada a přidávají se do potravin při výrobě, balení přepravě nebo skladování, čímž se samy, nebo jejich vedlejší produkty, stávají nebo mohou stát součástí potraviny.

Kód Látka Kategorie
E 1103 Invertasa (druhy Saccharomyces) stabilizátor
E 1105 Lysozym (Lysozym hydrochlorid, Muramidáza) konzervant
E 1200 Polydextrozy (Modifikované polydextrosy) plnidlo, stabilizátor, zahušťovadlo, zvlhčující látka
E 1201 Polyvinylpyrrolidon (PVP, Povidon) emulgátor, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon (Síťovaný povidon) stabilizátor
E 1203 Polyvinylalkohol (PVA)  
E 1204 Pullulan  
E 1205 Bazický kopolymer methakrylátu leštící látka
E 1404 Oxidované škroby modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1410 Fosforečnan škrobu (Fosforečnanový monoester škrobu, Fosfát škrobu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1412 Zesíťovaný fosforečnan škrobu(Fosforečnanový diester škrobu, Zesíťovaný fosfát škrobu) stabilizátor, zahušťovadlo
E 1413 Fosforečnan zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Monofosforečnan škrobového difosforečnanu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1414 Acetylovaný zesíťovaný fosforečnan škrobu (Acetát zesíťovaného fosfátu škrobu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1420 Acetylovaný škrob (Acetát škrobu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1422 Acetylovaný zesíťovaný adipan škrobu (Acetát zesíťovaného adipátu škrobu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1440 Hydroxypropylester škrobu (Hydroxypropylškrob) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1442 Hydroxypropylester zesíťovaného fosforečnanu škrobu (Hydroxypropylether zesíťovaného fosfátu škrobu) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1450 Sodná sůl oktenyljantaranu škrobu (Sodná sůl oktenylsukcinátu škrobu, SSOS) modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob modifikovaný škrob, stabilizátor, zahušťovadlo
E 1452 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý SAOS stabilizátor, zahušťovadlo
E 1505 Triethylcitrát (Ethylcitrát, Citronan ethylnatý) stabilizátor
E 1517 Glycerol-diacetát (syn. Diacetin) rozpouštědlo
E 1518 Glyceryltriacetát (Triacetyl glycerinu) zvlhčující látka
E 1519 Benzylalkohol rozpouštědlo
E 1520 Propan-1,2-diol (Propylenglykol, syn.Propandiol) emulgátor, rozpouštědlo, zvlhčující látka
E 1521 Polyethylenglykol odpěňovač
E 1521 Polyethylenglykol odpěňovač

... zpět na předchozí stránku